Tuyển dụng

Để mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc khách hàng, nhà hàng cần tuyển:

By :adminraothue 438 Views 16/12/2017
Để mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc khách hàng, nhà hàng cần tuyển:

Để mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc khách hàng, nhà hàng cần tuyển: – Nhân viên phòng Marketing Số lượng: 5 ưu tiên nữ Yêu cầu: có laptop hoặc máy tính bảng Tuổi: 18-30 Kinh nghiệm: chưa có sẽ được đào tạo Công việc cụ thể: Xây dựng và thực hiện các kế hoạch truyền thông, quảng bá...Đọc Thêm